Årsprogram 2021

 

Alle vores foredrag, kurser og møder foregår på

Marielund Naturskole, Marielundvej 20, 6000 Kolding

og Dybvad Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding

 

De ture og arrangementer der er mærket med * er offentlige,

hvor medlemskab ikke behøves.

 

I alle vores arrangementer indgår en kaffepause,

hvor vi nyder vores medbragte kaffe.

 

Hold øje med kalenderen, der kan ske ændringer,

eller komme nye arrangementer hen ad vejen.

 

Kommende arrangementer i 2021:

 

Tur*

Søndag 3. januar 2021 kl. 9.00

Nytårstur: Stevning Dam

Stevning dam rundt, er en tur på lidt over 8 km.

Stevning dam ligger i den vestlige ende af Haderslev tunneldalen, ruten vi vil gå, er en del af Tunneldalstierne.

Turen er lidt kuperet, den fører os af trampestier, skovstier og enge, rundt om Stevning dam.

Turen vil blive gået i et jævnt tempo, så vi kan få os rørt lidt, holde varmen og måske efterlader vi lidt af julesulet derude.

Kaffen får vi tilbage ved bilerne.

Mødested: Tørning Mølle, Tørningvej 6, 6500 Vojens

Turleder: Aleks Lund 23900714


Foredragene er indtil videre aflyst på grund af Corona, der udsendes nyhedsbrev, når der kommer nye retningslinjer.


Foredrag
Mandag d. 4. januar 2021 kl. 19.00

Nationalpark Vadehavet – en tidslinje

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark på 1466 km3. Området strækker sig fra blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og er på Unescos Verdensarvsliste som et særligt naturområde.

Vi skal på tur i området, mens vi ser på, hvorledes tilværelsen gennem århundreder har formet sig for menneske-, fugle- og dyreliv gennem tiden.

Det har helt fra Vikingetiden været attraktivt at bosætte sig i Vadehavsområdet, men bosættelsen har også været forbundet med mange vanskeligheder for mennesket, mens det hele tiden har været et meget vigtigt område for især fuglelivet.

Alt dette skal vi høre om i aftenens foredrag om Nationalpark Vadehavet.

Mødested: Marielund Naturskole
Foredragsholder: Frede Nielsen


Foredrag

Mandag 11. januar 2021 kl. 19.00

Livet under Vandet. (Naturpark Lillebælt)

Mødested: Marielund Naturskole
Foredragsholder: Birgitte Braae Andresen


Foredrag

Mandag d. 18. januar 2021 kl. 19.00

Grundstofferne – byggestenene i vores verden.

Belysning af deres opbygning, egenskaber og oprindelse.

Mødested: Marielund Naturskole
Foredragsholder: Jørgen Bugge


Foredrag

Mandag 25. januar 2021 kl. 19.00

New Zealand

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Niels Peter Møller Jensen


Foredrag

Mandag 1. februar 2021 kl. 19.00

Tirsbæk bakker en naturperle under udvikling.

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Bo Levesen


Foredrag

Mandag 8. februar 2021 kl. 19.00

Denne aften står i insekternes tegn.

Andreas Bennetsen Boe, studerer biologi på Århus universitet, hans store interesse er insekter. Han vil fortælle om nogle af insekternes liv og færden. Han vil også kunne fortælle om Mols laboratoriets forsøg med at slippe køer og heste fri i naturen.
Mødested: Marielund Naturskole
Foredragsholder: Andreas B. Boe


Foredrag

Mandag 15. februar 2021 kl. 19.00
Naturvejleder i Geografiskhave Kolding

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Rune Lange Kjærgaard


Foredrag

Mandag 22. februar 2021 kl. 19.00

Havørne i Kolding og omegn

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Jan Ørnen Fyhn


Fuglekursus

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19.00

På årets første fugle kursus. Vil vi starte med noget generelt omkring fugle.

Vi vil også lige høre hvordan det er gået, med den udfordring, nogle fik til efterårets fuglekursus. (at få en af havens vilde fugle til at spise af hånden).

Deltagerne kommer med input til de efter følgende aftner.

Der er spurgt om man må tage en lydoptagelse med. Alle er meget velkommen til at komme med alt der har fugle at gøre. Også gerne gode historier. Det gælder til alle aftner.

Det aktuelle.

Årstiden fugle.

Vi får vores medbragte kaffe, midt på aftenen.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714

 

Som noget nyt vil Bodil Kristensen i år lave en serie af ture, som vi kalder ”de fire årstider”.

Det går ud på, at vi besøger samme lokalitet fire gange på et år, for at følge årets gang i naturen.

Første tur er også den første lørdagstur.

 

Tur*

Lørdag d. 6. marts 2021 kl. 9.00

De fire årstider.

På årets første lørdagstur, skal vi til Vingsted Mølle og området omkring denne.

Mødested: P. pladsen ved Vingsted mølle.

Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Fuglekursus

Tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 19.00

Det bliver en god aften. Hvis vi hjælper hinanden.

Vi starter med det aktuelle, deltagerne kommer med input og oplevelser.

Vi vil se lidt på fuglenes forskellige vinger.

Ud fra lyd og fotos, bestemmer vi også nogle af de andre danske fugle.

Der vil også være tid til vores medbragte kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714


Fuglekursus

Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 19.00

Lær vadefuglestemmerne.

Vi øver os i at lære vadefuglene, at kende, ud fra deres sang/kald.

Husk kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Martin Liebermann


Tur

Lørdag d. 20. marts 2021 kl. 9.00

Denne lørdagstur går til Skamlingsbanken.

På turen rundt i det afvekslende landskab, vil vi bestemme de fugle, vi støder på.

Turen er lidt kuperet.

Den medbragte kaffe, nydes tilbage ved bilerne.

Mødested: Parkeringspladsen ved Skamlingsbanken.

Underviser: Aleks Lund 23900714


Fuglekursus

Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 19.00

Det bliver en spændende aften. Hvis vi hjælper hinanden.

Denne aften vil starte med det aktuelle, deltagerne har mange spørgsmål og oplevelser som vi vil dele med hinanden.

Vi gennem går en fuglegruppe/familie, vi prøver at fast slå fugle, ud fra fotos og lyd.

Midt på aftenen få vi vores medbragte kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714


Fuglekursus

Tirsdag 30. marts 2021 kl. 19.00

Aftenen starter med en tur rundt om søen (hvis vejret tillader det)

Tilbage til skolen og efter kaffen vises billeder med lyd af det vi har set og hørt.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Bodil Kristensen 24234922


Tur

Lørdag d. 3. april 2021 kl. 9.00

Denne lørdagstur går til Engelsholm Slot.

Mødested: P-pladsen før slottet

Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Fuglekursus

Tirsdag 6. april 2021 kl. 19.00

Vi står over for en spændende aften. Hvis vi hjælpes ad.

Da foråret er kommet, er der sikkert noget aktuelt, deltagerne har oplevet, det skal vi se på.

Vi prøver at få styr på nogle fugle, der let kan forveksles.

Vores medbragte kaffe får vi også tid til.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714


Fuglekursus

Tirsdag 13. april 2021 kl. 19.00

Aftenen skal nok blive god, ved fælles hjælp.

Vi håber at forårets kommen har medbragt noget aktuelt, som vi vil se på.

Vi ser på nogle af de danske rovfugle.

Midt på aftenen, er der kaffepause, så termokanden kan blive tømt.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714


Tur

Lørdag d. 17. april 2021 kl. 9.00

På denne lørdagstur, skal vi på besøg i Krejsel skov.

På turen rundt i skoven, prøver vi at bestemme de fugle vi møder.

Der er også et gammelt voldanlæg i skoven, som ligger lige på grænsen mellem Kolding og Haderslev kommuner.

Tilbage ved bilerne får vi vores medbragte kaffe.

Mødested: Ved Krejsel Skov Shelterplads. Krejselvej 45, 6070 Christiansfeld

Turleder: Aleks Lund 23900714


Fuglekursus

Tirsdag 20. april 2021 kl. 19.00

Fuglenes sang er nu tiltagende, og det skal høres. Det gøres bedst på en gåtur i skoven.

Efter kaffen og drøftelse af det hørte og sete, vil vi se lidt på reder og rede steder for de

mest almindelige småfugle.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Bodil Kristensen 24234922


Fuglekursus

Tirsdag 27. april 2021 kl. 19.00

Det bliver endnu en spændende aften. Hvis vi hjælpes ad.

Der er sikkert sket noget spændende siden sidst, det er aktuelt.

Vi skal også have styr på forskellen på nogle fugle.

Vi vil se og høre på nogle af de fugle vi kan være heldige at møde på næste lørdagstur.

Den medbragte kaffe nyder vi midt på aftenen.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714


Tur

Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 9.00

Denne lørdagstur går til Ejstrup, hvor turen går langs åen, der på denne årstid er fyldt med oplevelser for både øjne og ører.

Mødested: P-pladsen ved åen i Ejstrup

Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Fuglekursus

Tirsdag 4. maj 2021 kl. 19.00

Lær fuglestemmer og kald. Vi øver os både inde og ude. Svalernes sang/kald, vipstjerternes sang/kald, lærkens sang/kald og spætternes sang/kald.

Lav din egen Sangfuglekalender og ”fugleur”. (hvornår begynder de at synge i forhold til solopgang).

Husk kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Martin Liebermann


Fuglekursus

Tirsdag 11. maj 2021 kl. 19.00

På vores sidste kursusaften skal der evalueres, deles ris og ros ud og alle opfordres til at

komme med ønsker og forslag til næste års kurser. Hvis vi skal fortsætte?

På alle underviseres vegne. Tak for i år. Bodil.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Bodil Kristensen 24234922


Tur

Lørdag d. 15. maj 2021 kl. 7.00

Denne lørdagstur, går syd på helt ned til den Dansk Tyske grænse SV for Tønder.

Her mødes vi på rastepladsen Lægan. Der fra besøger vi 3 lokaliteter.

Første etape starter kl. 07.00 med et besøg i Magisterkogen. Her håber vi at se/ høre fugle, som vi normalt ikke møder. Vi kan være heldig at se og høre Rørdrum, Sortterne, Blåhals, Savisanger og meget andet spændende.

Tilbage ved Lægan, får en håndmad og vores kaffe.

Anden etape starter kl. 10.00, hvor vi går de ca. 500 m til Nørresø. Hvor vi med teleskop, vil se på de fugle der er i den lavvandede sø.

Tilbage ved Lægan, får vi vores madpakke.

Tredje etape starter kl.12.30, hvor vi går på den Danske side af grænsen, til vi kommer til et fugleskjul, hvor vi ser på fugle på den Tyske side af grænsen, i Hasberg sø.

Tilbage ved Lægan, tømmer vi vores termokander og siger tak for en forhåbentlig god dag.

Man kan deltage i alle 3 etaper, eller bare tage med på 2 eller 1.

På rastepladsen er der toilet.

Mødested: Rastepladsen Lægan.

Rastepladsen ligger dog på mod satte side af vejen. Af adressen.

Møllehusvej 1

6270 Tønder

Turleder: Aleks Lund 23900714


Botanikkursus

Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30

Mødested: Dybvadbro Station

Underviser: Jesper Ratjen


Tur*

Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 17.00-20.00

Terapihaven Møllebæk

Vi mødes ved indgangen til amfiscenen (her er gode parkeringsmuligheder) og sammen går ned til terapihaven Møllebæks samlingssted. Her vil vi starte eftermiddagens program omkring bålet.

Programmet

-       Hvad er en terapihave?

-       Fra ide til virkelighed: Terapihaven Møllebæks   tilblivelse.

-       Rundvisning i Terapihaven Møllebæk.

-       Hvordan kan naturen og naturbaserede aktiviteter hjælpe mennesker med f.eks. stress eller livstruende sygdom?

-       Vi afprøver forskellige naturbaserede aktiviteter.

-       Opsamling og afrunding.

Vi holder en pause undervejs, hvor der er tid
til vores medbragte madpakke.

Mødested: Christian 4 vej 55, 6000 Kolding

Turleder: Britta Vestermark Husfeldt


Botanikkursus

Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 18.30

Mødested: Dybvadbro Station

Underviser: Jesper Ratjen


Tur*

Fredag d. 28. maj 2021 kl. 19.30

Nattergaletur: Vi går langs Troldhedestien ud til Ferup Sø, hvor vi drikker kaffen. Der mange forskellige småfugle langs stien (bl. a. løvsanger og havesanger). Hører vi ikke Nattergalen på tilbagevejen er der gode chancer ved Stationen eller lidt længere mod Kolding ved Donssøerne.

Mødested: Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding.

Turleder: Jørgen Bugge 22366844


Ekskurtionstur

Lørdag d. 29. maj 2021 kl. 10.00-13.00

Dons Nørresø

Ekskursion med vægt på det botaniske.

Græssede enge, søbred og tørre vejkanters flora.

Mødested: Soldaterbroen (tilkørsel via Søvej, Dons)

Turleder: Jesper Ratjen


Tur

Søndag d. 30. maj 2021 kl. 10.00

I dag skal vi en tur på heden.

Turen starter med besøg hos Erik Duus, Sdr. Egsgårdsvej 16. 7323 Give, kl.  10 hvor vi drikker vores medbragte formiddagskaffe (Skovtrolden vil være vært med et rundstykke).

Efter en rundvisning i haven og tilstødende skov kører vi til Rækkebjerge, hvor Erik vil fortælle om stedet.

Tilbage ved mødestedet spiser vi vores medbragte frokost og drikker det sidste kaffe, inden vi siger tak for i dag.

Mødested: Sdr. Egsgårdsvej 16, 7323 Give

Turleder: Erik Duus 29404305

Kontakt: Bodil Kristensen 24234922 Tilmelding hertil, senest 25. maj 2021


Tur*

Lørdag d. 5. juni 2021 kl. 13.00

Blomster/orkidetur til Trelde Næs

På turen kigger vi på de blomster og forhåbentlig orkideer skoven gemmer på.

Mødested: P-pladsen for enden af Trelde Næsvej

Turleder: Henrik Høegh 30204364


Botanikkursus

Tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 18.30

Mødested: Dybvadbro Station

Underviser: Jesper Ratjen


Tur*

Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 9.00

De fire årstider. Anden tur

Mødested: P-pladsen ved Vingsted mølle

Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Tur*

Onsdag d. 16. juni 2021 kl.19.00

Denne aften skal vi på besøg hos frugtavler Jørn Buhl, som vil

fortælle om og vise os sin plantage.

Mødested: Vranderupvej 174.

Turleder: Jørn Buhl.

Kontakt: Bodil Kristensen 24234922


Ekskutionstur

Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 9.00

Mødested: Kommer senere.

Turleder: Jesper Ratjen


Bioblitz*

Fredag/lørdag d. 25.-26. juni 2021

Ved dette arrangements, vil vi prøve at bestemme alt hvad vi kan finde af liv, omkring Skibelund Naturskole. Fra det mindste insekt til det største træ, og alt hvad vi kan finde derimellem.

Vi begynder med at tænde grillen fredag aften, hvor vi griller vores medbragte aftensmad. Efter maden vil vi begynde med at lede efter liv. Senere på aftenen vil vi opsætte ultraviolet lys, så vi kan finde nogle af nattens insekter.

Lørdag begynder med at lede efter fugle. Formiddagen går med at lede efter planter, træer og alt hvad vi kan finde der bevæger sig.

Kom og hjælp med til at finde så meget liv som muligt. Alle er meget velkommen, til at komme for at deltage, eller bare for at se hvordan det går. Tag gerne børn eller børnebørn med, de er rigtig gode findere af liv.

Et mere detaljeret program kommer ud senere.

Mødested: Skibelund Naturskole, Skibelundvej, 6092 Sdr. Stenderup

Tovholdere: Martin Liebermann/Aleks Lund 23900714


Tur*

Lørdag d. 10. juli 2021 kl. 10.00

Tur i Stenderupskovene

Vi kommer forbi Blue Koldings nye spildevandsturbine og det gamle voldsted Borgsted Banke. Hvis vi har energi til det, kan vi også se den gamle eg og langdyssen.

Kørselsvejledning: Kør mod Løverodde. Lige hvor skoven begynder drejes til højre (umiddelbart efter gården Fensbjerg). Der køres langs skovkanten og forbi første parkeringsplads og videre gennem skoven til næste parkeringsplads, hvor vi mødes (i alt ca. 800 m på grusvej).

Turleder: Jørgen Bugge 22366844


Tur*

Søndag d. 8. august 2021 kl. 11.00

Børkop Mølle

Mødested:
Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Tur

Lørdag d. 14. august 2021 kl.

Sommerudflugt

Flere oplysninger kommer senere.

 

Tur*

Søndag d. 29. august 2021 kl. 14.00

Lyngtur: Fra p. pladsen går vi efter et besøg i udstillingslokalet en tur ud over heden, finder et godt sted til at nyde vores kaffe. Når vi er tilbage, tændes der op i grillen, hvor vi sammen tilbereder og

spiser den medbragte mad.

Mødested: Den store P-plads Frederikshåbsvej.

Turleder: Bodil Kristensen 24234922

 

Tur*

Torsdag d. 2. september 2021 kl. 14.00

Grænseborgen i Hejls

Turen på ca. 4 km udgår fra den over 100 år gamle spejderlejr, ”Grænseborgen”.

Derfra går vi langs Lillebælt, gennem Vargårde Skov, forbi skovløberhuset, pilerensningsanlægget og tilbage til Grænseborgen, hvor vi drikker vores medbragte kaffe.

Undervejs vil der være stop fortællinger om vand, skov og områdets historie.

I øvrigt er det som sædvanlig om at holde øjne og ører åbne, så vi kan dele oplevelser på turen med hinanden.

Det er et skønt og varieret område at færdes i.

Mødested: Grænseborgen, Vargårdevej 86, Hejls.

Turleder: Birgit Winther, 29291247


Tur*

Lørdag d. 11. september kl. 9.00

De fire årstider. Tredje tur

Mødested P-pladsen ved Vingsted mølle

Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Tur*

Søndag d. 26. september eller 10. oktober 2021 kl. 10.00

Svampetur i Stenderup skovene.

Mødested: Kommer senere
Turleder: Bo Levesen


Tur*

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 13.00

Dyrehaven Haderslev, det er sidst på brunstperioden, så jeg håber vi får nogle brøl at høre.

Vi går en tur rundt i Dyrehaven der er 3 muligheder.

  1. Den korte tur gennem skoven.
  2. Mellemste tur rundt om Sophies Kilde, og videre gennem Skoven.
  3. Den lange tur gennem skoven, og rundt om Hindemade.

Det vælger vi når vi mødes derude.

Kaffen tager i madpakkehuset, vi når vi kommer tilbage.

Mødested: Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev

Turleder: Torben Olsen 28707271


Tur*

Lørdag d. 16. oktober 2021 kl. 13.00

Vi går en tur langs åen, som har været den gamle grænse for 100 år siden, Ser på naturen, måske ser vi odderen, måske ser vi isfuglen.

Mødested: Frihedsbroen, Frihedsvej 6 B, 6630 Rødding.

Turleder: Helge Esager 30539244


Hyggeaften*

Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 19.00

Året der gik 2021

Så er 2021 ved at gå på held. Vi ser tilbage på hvad, hvor og hvilke ture vi har afholdt i 2021.

Programmet for 2022 er på trapperne, vi vil løfte lidt af sløret for hvad Skovtrolden i 2022 har i kalenderen.

Skovtrolden vil denne aften give en bolle, til jeres medbragte kaffe.

Mødested: Marielund naturskole.

Aftenens værter: Bodil Kristensen 24234922/Aleks Lund 23900714


Tur*

Lørdag d. 11. december 2021 kl. 10.00

De fire årstider. Fjerde tur

Mødested: P-pladsen ved Vingsted mølle

Turleder: Bodil Kristensen 24234922

 

Afholdte arrangementer i 2021: