Bestyrelsensmedlemmer:

Formand
Torben Olsen
28707271

Kasserer

Bodil Kristensen
24234922

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Aleks Lund

23900714

Henrik Høegh

30204364

Helge Esager

30539244

Suppleanter:

Jørgen Bugge

Else Marie Schmidt