Medlemskab af Skovtrolden naturgruppe  giver gratis adgang til alle aktiviteter.
Medlemskabet koster: kr.   75 for enkeltpersoner
                                    kr. 150 for familier
Medlemskabet følger kalenderåret.
Beløbet kan indbetales på:
reg.nr. 1551 kontonr. 8499845 (husk at påføre navn, adresse og tlf.nr.
eller til
Kasserer Bodil Kristensen, ved fremmøde. 
Svanemosen