Bestyrelsensmedlemmer:

Formand:
Torben Olsen
28707271

Kasserer:
Bodil Kristensen
24234922

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Aleks Lund

Henrik Høegh

Helge Esager

Suppleanter:

Jørgen Bugge

Else Marie Schmidt

 

Sten på sten