Fugletællinger:

Nedenstående tællinger omfatter fugle på bl.a. Ødis Sø, i nærområdet omkring den og ved Drenderuphus Naturskole samt fugle, der kommer flyvende hen over området.

Fugle ved omkring og på Ødis Sø d. 5. dec. 2017

Knopsvane 2
Sangsvane 17
Gråand 18
Stor skallesluger 1
Hvinand 4
Taffeland 4
Troldand 1
Hættemåge 30
Skarv 1
Fiskehejre 1

Udover de individoptalte fugle sås og hørtes følgende arter:

Set og hørt: Gråspurv, skovspurv, bogfinke, grønirisk, musvit, blåmejse, gærdesmutte, fuglekonge, gråsisken, træløber, solsort, husskade, råge, grå krage og tyrkerdue. I alt 26 arter inkl. de 11 arter fra skemaet.

Vejret: Frisk sydvestlig vind. Overskyet. Let regn ind i mellem. Temperaturen 7 graders varme. Vandkoldt.

Luftrødder