skovtrolden-naturgruppe@outlook.dk

www.skovtrolden-naturgruppe.dk

Medlemskab af "Skovtrolden".

Man kan blive medlem af "Skovtrolden" ved henvendelse til Frede Nielsen eller ved at betale kontingent på gironummer:849 9845.

Husk ved indbetaling på girokontoen at anføre telefonnr. på indbetalingen.

Medlemsskab koster 75.- kr årligt for enkeltmedlemmer og 150.- kr. årligt for et familiemedlemskab.
Man kan betale kontingent m. m. ved direkte overførsel fra egen bankkonto til vores konto nr:
Reg. nr: 1551
Konto nr: 8499845.
Husk ved direkte overførsel at skrive navn og adresse ved indbetalingen.

Man kan deltage i de fleste af vores arrangementer uden at være medlem, men hvis man vil deltage i vore foredragsaftener om vinteren og vores fuglestemmekurser i løbet af foråret, kræver det medlemsskab af foreningen. Derudover er vi glade for alle medlemsskaber, da det støtter os i vores arbejde.

Kontaktpersoner:

Torben Lindegaard 28707271

Skovtroldens e-mail adresse:
skovtrolden.naturgruppe@gmail.com

Røn