Alle vore foredrag og kurser foregår på naturskolen Marielund, Marielundvej 20, 6000 Kolding

De ture der er mærket med
* er offentlige, hvor medlemskab ikke behøves.


Årsprogram 2019

Hold øje med kalenderen, der kommer flere ture i 2019, som er under planlægning.

Foredragsrækken starter: Mandage.

Mandag d. 7. januar 2019 kl. 19.00
Sagn og myter samt folkeovertro
.

Gennem den mørke Middelalder og den Katolske tid opstod der mange forskellige skikke og vaner, som blev blandet med folkeovertro og alt dette prægede i høj grad den uoplyste befolkning her i landet.
Næsten hver af årets dage fik sit eget navn – mange gange stammende fra en eller anden en katolsk helgen.
Alt dette skal vi høre lidt om samtidig med, at vi stifter bekendtskab med en noget speciel fortids-kalender.
Vi skal erfare, at datidens moral bestemt ikke var mindre fordærvet end den nuværende og at store fester kunne få specielle følger.

Til slut skal vi slappe af med bare at se en række optagelser fra vores hjemlige dejlige maj måned med tilknyttede kommentarer præget af en mere moderne måde at se tingene på.

Foredragsholder: Frede Nielsen 24639672

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.00

Indhold kommer senere.


Mandag d. 21. januar 2019 kl. 19.00

Indhold kommer senere.


Mandag d. 28. januar 2019 kl. 19.00           

Anton H. Liebermann vil fortælle, hvad der får en ung mand, på 21 år, til at sige nej tak til fest med vennerne, for at stå tidligt op, hænge sin kikkert om halsen og tage ud i naturen, for at se på fugle. Hvorfor man vil droppe det meste, hvis der dugger en sjælden fugl op et sted i DK. For så at få et ekstra kryds på sin liste over hvilke fugle man har set. Hvad får han /andre ud af at ringmærke fugle, i Danmark, Sverige og Israel.

Foredragsholder: Anton Liebermann

Mandag d. 4. februar 2019 kl. 19.00           

Hvad betyder klimaforandringerne for vores natur?

Foredragsholder: Bo Levesen


Mandag d. 11. februar 2019 kl. 19.00

Skamling fortid/nutid/fremtid.

Foredragsholder: Boj Bro


Mandag 18. februar 2019 kl. 19.00             

Naturpark Lillebælt:

Velkommen i Danmarks største naturpark

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark, der har det strømmende bælt som kerne, og som er omkranset af smukke kyster og kystnære landskaber. I naturparken boltrer de små hvaler, marsvinene, sig i det evigt strømmende vand. Naturparken er et helt fantastisk sted med en unik natur. Der er hundredvis af naturperler og kulturhistorien møder man overalt.

Kom og hør, hvad naturparken er for en fisk og om, hvordan naturparken skaber er hav af oplevelser, som giver lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.

Foredragsholder: Bente Møller Jessen Naturpark Lillebælt


Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00

Foredrag med introduktion til botanikken - illustreret med diasshow mm.

En rigtig god måde at lære botanikken på er, at få lært nogle simple karakterer på en række let kendelige plantefamilier. Og kan man så familien, kan man efterhånden ret hurtigt bladre eller nøgle sig frem til mulige arter i en flora.

Gennem en række kurser og ture i forår og sommer vil vi gennemgå 15-20 vigtige plantefamilier – ved ture i felten, studier af indsamlede planter inden døre - suppleret med små foredrag og diasshow i Power Point.

På kurserne vi også komme ind på valg af floraer, udstyr og andet relevant vedrørende feltbotanik.

Foredragsholdere: Bent Vestergaard Petersen og Jesper Ratjen


Fuglekurser og lørdagsture i forbindelse med fuglekurserne starter, alle medlemmer er velkomne til at deltage når man har lyst: Tirsdage  og lørdage.

Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19.00

Gennemgang af fuglen.
Fra næb, til halespids.

Vi skal høre lidt om hvorfor fuglene synger.

Vi skal også høre lidt om hvordan nogle fugle er specialister og hvordan andre kan tilpasse sig, forandringer.

Pause midt på aftenen, hvor vi nyder vores medbragte kaffe.

Underviser: Aleks Lund 23900714


Lørdag d. 9. marts 2019 kl. 10.00

Lørdagstur

Turleder: Bodil Kristensen 24234922

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00

Ænder og deres kendetegn.

Vil du kunne de forskellige kendetegn og adfærd på de danske ænder. Kom og hør om dykænder og svømmeænder. Vi gennemgår de almindeligste andefugle og kommer også ind på nogle af de sjældne. Så er man klar til at finde dem i felten.

Underviser: Martin Liebermann


Årsmøde i Skovtrolden

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.00

Skovtroldens årsmøde

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Fuglekurserne fortsætter.

Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.00

Vi ser på hvad der sker hos fuglene lige nu. Det aktuelle.

Vi gennem går nogle småfugle før vi får vores medbragte kaffe.

I år vil vi bruge lidt mere tid, på hver fugle.

Så efter kaffen, vil vi se på Musvågen og Natuglen.

Spørgsmål og egne oplevelse er meget velkommen.

Underviser: Aleks Lund 23900714


Lørdag d. 23. mars 2019 kl. 10.00
Lørdagstur

 

Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00

Memoteknik.
Lær at huske kendetegn på fugle i felten. Vi træner nogle memoteknikker, så du bedre kan huske fuglenes kendetegn.

Underviser: Martin Liebermann

 

Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19.00

Det aktuelle.

Vi gennemgår nogle småfugle. Før vi får vores medbragte kaffe.

Efter kaffen ser vi på de danske falke.

Underviser: Aleks Lund 23900714


Lørdag d. 6. april 2019 kl. 10.00
Lørdagdtur

 

Tirsdag d. 9. april 2019. kl. 19.00

På en tur i skoven opleves på denne årstid fugle, der har travlt med at oprette territorium og danne par. De mange stemmer vi her hører, gennemgås med billeder og lyd efter kaffen tilbage på skolen.

Underviser: Bodil Kristensen 24234922

 

Tirsdag d. 16. april 2019 kl. 19.00

Det aktuelle.

Vi gennemgår nogle småfugle. Før vi får vores medbragte kaffe.

Efter kaffen ser vi på de 3 hornugler vi kan se i Danmark.

Underviser: Aleks Lund 23900713


Lørdag d. 20. april 2019 kl. 10.00
Lørdagstur

 

Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00

Nu er der ved at være godt gang i fugle koret i skoven. Det lytter vi til og måske kan man huske lidt fra sidste gang?  Efter kaffen vil aftenens emne være forskelligheden på de mest almindelige have og skovfugle.

Underviser: Bodil Kristensen 24234922


Tur.

*Lørdag d. 27. april 2019 kl. 10.00-13.00

Forårstur til Stenderup Sønderskov med hovedvægt på vigtige plantefamilier.

Turledere: Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen

 

Fuglekurset fortsætter.
Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19.00

Det aktuelle

Vi gennemgår nogle småfugle. Før vi får vores medbragte kaffe.

Efter kaffen ser vi på vores høge og Rød glente.

Underviser: Aleks Lund 23900714


Lørdag d. 4. maj 2019 kl. 10.00
Lørdagstur

 

Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19.00

Efter turen i skoven, vil aftenens emne blive noget om småfuglenes reder, æg og andet omkring dette.

Underviser: Bodil Kristensen 24234922

 

Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 19.00

Det aktuelle.

Vi gennemgår nogle småfugle, før vi får vores medbragte kaffe.

Efter kaffen ser vi på vores kærhøge.

Underviser: Aleks Lund 23900714


Lørdag d. 18. maj 2019 kl. 10.00
Lørdagstur

 

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 19.00

På min sidste aften skal vi en tur i byparken, hvor der måske er andre fugle end dem i skoven. Den medbragte kaffe nydes her, og der gøres status over mine kursusaftener. Har vi lært noget?

Underviser: Bodil Kristensen 24234922


Tur.

*Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19.00

Rands Fjord:

Vandretur med ornitolog Preben Andersen ved Rands Fjord.

Vi vandrer fra P-pladsen ned over mosen, imedens kan vi lytte til fuglene og nyde naturen på vejen til Rands Fjord. Undervejs vil Preben fortælle os om fuglelivet ved Rands Fjord. Fra fugletårnet er der udsigt over søen til ørnereden, er vi heldige kan vi få et glimt af ørneparret.

Turens længde 4-5 km
Mødested: P-pladsen Fårbækvej, 7000 Fredericia

Turleder: Gunnar Spindler 75959989

Botanikkurser starter: Tirsdage og lørdage.
Undervisere: Bent Vestergaard Pedersen og Jesper Ratjen
Botanikkurset vil forgå på følgende datoer med korte ture med udgangspunkt fra naturskolen i Marielund og derefter studeres udvalgte plantegrupper mens vi nyder kaffe og brød og snakker - suppleret med fotos mm. indenfor på naturskolen.

Tirsdag d. 28. maj 2019 kl.18.30-20.00

Tur.
*Lørdag d. 1. juni 2019 kl. 14.00
Skærsø
Turleder:
Bodil Kristensen 24234922

Botanikkurserne fortsætter.
Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 18.30-22.00
Lørdag d. 8. juni 2019 kl. 9.30-13.00
Tirsdag d. 11. juni 2019 kl.18.30-22.00

Tur.
*Torsdag d. 13. juni 2019 kl. 19.00
Jørn Buhls naturvenlige have.
Vi går en tur i Jørn Buhls have, under turen fortæller Jørn om livet i haven.

Mødested: Vranderupvej 174, 6640 Lunderskov
Turleder: Jørn Buhl

Botanikkurserne fortsætter.
Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 18.30-22.00
Lørdag d. 22. juni 2019 kl. 9.30-13.00


Ture.
*Torsdag d. 8. august 2019 kl. 19.30

Bæver safaritur til Holme Å.
I oktober 1999 blev 18 bævere udsat Flynder Å i Klosterheden Statskov. De har nu bredt sig til Holme Å og vi vil prøve at finde deres spor.
Turen er ca. 4 km. ad en  trampesti, så godt fodtøj er nødvendigt.
Mødested: P-pladsen ved Holme Å Okslundvej, 6650 Brørup
Turleder: Helge Esager 30539244

*Søndag d. 1. september 2019 kl. 14.00
Lyngtur Ranbøl Hede
Mødested: Kirstinelyst
Turleder: Bodil Kristensen

Fotokurset starter: Tirsdage og lørdage.
Underviser: Frank Hansen
Kurset henvender sig til både uøvede og øvede.
Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 19.00

Tur.

*Søndag d. 6. okt. 2019 kl. 13.30

Trelde Næs/Svampetur        
Turleder: Bo Levesen


Fotokurserne fortsætter.
Tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 19.00
Lørdag d. 12. oktober 2019 kl. 10.00
Tirsdag d. 15. oktober 2019 kl. 19.00
Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.00
Lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 10.00

Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 19.00

Året der gik                 
Aftenens værter: Bodil Kristensen 24234922 og Aleks Lund 23900714

Årets tidligere afholdte arrangementer 2018:

Mandag d. 8. januar 2018 kl. 19.00.
Skamlingbankens geologi.
Frede Nielsen

Mandag d. 15. januar 2018 kl.19.00.
Naturskole gennem mere end 30 år.
Jørn Chemnitz

Mandag d. 22. januar 2018 kl. 19.00.
Reformationen i Sønderjylland.
Lennart Madsen

Mandag d. 29. januar 2018 kl. 19.00.
Frivillighed i naturens tjeneste.
Børge L. Rasmussen

Mandag d. 5. februar 2018 kl. 19.00.
Grønland - Natur og Menneske.
Boj Bro

Mandag d. 12. februar 2018 kl. 19.00.
Når man nu ikke kan flytte sig - hvordan overlever.
Bent Vestergaard Petersen

Mandag d. 19. februar 2018 kl.19.00.
Træer og buske i vintertilstand.
Bo Levesen

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00.
DOFs Atlas III projekt.
Jesper Leegaard

Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Aleks Lund

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Bodil Kristensen

Lørdag d. 17. marts 2018 kl. 10.00.
Stenderuphage.
Aleks Lund

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Aleks Lund

Tirsdag d. 27. marts 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Birgit Winther

Lørdag d. 31. marts 2018 kl. 10.00.
Kolding Ådal.
Torben Lindegaard

Tirsdag d 3. april 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Aleks Lund

Tirsdag d 10. april kl. 19.00.
Fuglekursus.
Bodil Kristensen

Lørdag d. 14 april kl. 10.00.
Lunderskov.
Bodil Kristensen

Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Aleks Lund

Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Birgit Winther

Lørdag d. 28. april 2018 kl. 10.00.
Revsø Skov.
Aleks Lund

* Mandag d. 30. april 2018 kl. 18.30.
En aften i Marielund.
Hanne Sofie Schmidt (Fie)

Tirsdag d. 1. maj 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Aleks Lund

Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Birgit Winther

Lørdag d. 12. maj 2018 kl. 10.00.
Ejstrup.
Bodil Kristensen

Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Aleks Lund

* Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 20.00.
Dybvadbro.
Bodil Kristensen

Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.00.
Fuglekursus.
Bodil Kristensen

Lørdag d. 26. maj 2018 kl. 9.00.
Kolding Åpark.
Birgit Winther

Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00.
Fotokursus.
Henrik Høegh

* Torsdag 31. maj 2018 kl. 19.00.
Tørning Mølle.
Aleks Lund

Tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 19.00.
Fotokursus.
Henrik Høegh

Lørdag d. 9. juni 2018 kl. 10.00.
Fotokursus.
Henrik Høegh

* Lørdag d. 9. juni 2018 kl. 13.00.
Trelde Næs.
Henrik Høegh

Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 19.00.
Fotokursus.
Henrik Høegh

Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 19.00.
Fotokursus.
Henrik Høegh

* Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 19.00-21.30.
Ung naturskov og gammel skov ved Vejle.
Bo Levesen

Lørdag d. 23. juni 2018 kl. 10.00.
Fotokursus.
Henrik Høegh

Tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 19.00.
Vranderup.
Jørn Buhl

* Lørdag d. 7. juli 2018 kl. 13.00.
Skamlingsbanken.
Boj Bro Christensen

* Tirsdag d. 7. august 2018 kl. 19.00.
Svanemosen med Frede Nielsen.

Lørdag d. 11. august 2018 kl. 9.00.
Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg.

* Søndag d. 26. august 2018 kl. 14.00.
Lyngtur på Randbøl Hede med Bodil Kristensen.

* Søndag d. 23. september 2018 kl. 14.00.
Svampetur til Halk Nor med Bo Levesen.

* Søndag d. 7. oktober 2018 kl. 13.00.
Vandretur ved Tørskind med Henrik Høegh.

* Søndag d. 21. oktober 2018 kl. 13.00.
Haderslev Dyrehave med Torben Lindegaard.

Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 19.00
Året der gik 2018. Bodil/Aleks

* Lørdag d. 1. december 2018 kl. 13.00.
Juletur i Marielund med Bodil Kristensen.

Tørst