Skovtrolden kan tilbyde en række foredrag om forskellige emner.
Foredragene er alle ledsaget af billeder. Ofte har vore foredrag en del med landskabsdannelser at gøre. Af samme årsag er en del af foredragene omkring landskabsdannelser tilknyttet rejser i de nordlige lande, da man her den dag i dag visse steder har tilstande, som med lidt fantasi kan minde om dengang, der var istid i Danmark.

Da det som bekendt var under sidste istid, det landskab, vi har i dag i Danmark, blev formet, kan nogle af foredragene være mere fordøjelige, hvis man kombinerer dem med et forudgående arrangement med gennemgang af det teoretiske bag udformningen af landskabet, som det fremstår i dag.

Foredragene:

Lysbilleder med istidslandskab fra Grønland, Island og Norge, som viser de forskellige hovedelementer i landskabet under en istid. (er bedst med et forudgående arrangement med teorier, som ovenfor nævnt).

Det evige kredsløb

Foredrag med digitale billeder om naturens evige genbrug af mineralske og organiske stoffer i sit store kredsløb.

Geologi:

Foredrag med digitale billeder om Istid i Danmark.

Skamlingsbankens geologi.

Billedforedrag om Læsø. Foredraget omfatter "Det geologisk yngste landskab i Danmark" + "Øen som ferie- og oplevelsesområde."

Anholt en ø i Kattegat.

Grønland:

På vandretur i Grønlandsfjeldet.

Istidslandskab i Grønland.

Lidt om Grønlands historie.

En sejltur langs Grønlands vestkyst.

Ilullissat by.

Ilullisat by - byen med isbjergene.

Erosioner/Forvitringer af grundfjeld.

Landskabet omkring Kangerlussuaq ved vintertid.

En sejltur på i Diskobugten - hvaler og store isbjerge.

En sejltur til den kælvende gletscher Epiq Sermia - en sejltur på 180 km.

På vandretur i fjeldet til Sermermiutbugten.

Den grønlandske slædehund - en barsk tilværelse.

Sten - en gennemgang af de forskellige stens forvitringsmønstre

En vandretur i fjeldet langs Røde Elv på Diskoøen - spændende arktisk vegetation,

En sejltur til Rode Bay - en gammel hvalfangerstation.

Island:

Det sydlige Island.

Det nordlige Island.

Norge:

Naturen langs de norske veje.

I højfjeldet.

Færøerne:

Det færøske vejr.

På rundtur på de atlantiske øer.

Sverige:

Lysbilledserie fra Øland.

Arkæologi

Glimt fra Danmarks forhistorie. Sten- og Bronzealder - digital billedserie. Flere foredrag.

Danmark: En række foredrag om diverse emner på for det meste KoLdingegnen

Kolding ådal med opland.Landskabet vest for en østjydsk fjord.

Naturgenopretning, hvad er det og hvorfor?

Den genetablerede Ødis Sø.

Kongeåens kilder - oprindelsen til og den vestlige del af Kongeåens løb.

Et bynært vandløb - foredrag om og billeder fra smeltevandsdalen i Hjarup.

Bastrup Dam - en lille billedserie fra en mindre dansk mose.

Vamdrup kommunes søer.

Landskabet omkring Ødis Sø.

Den genetablerede Ødis Sø. Foredrag om tiden før og indtil den nye sø var en realitet.

Glimt fra Stenderuphalvøens geologi, arkæologi og historie.

Glimt fra Vamdrup/Lunderskovs geologi, arkæologi og historie. En rejse gennem tiden!

Glimt fra Skanderup/Lunderskovs geologi og arkæologi. En rejse gennem tiden!

De fire Årstider i Svanemosen ved Fovslet. Om en naturperle.

Svanemosen efter orkanen den 3. dec. 1999. Hvor galt gik det i Svanemosen og hvad nu?

Svanemosen 10 år efter orkanen den 3. dec. 1999.

Svanemosen - Den store naturgenopretning før og efter.

Tørvegravning i Svanemosen under de to verdenskrige.

En majdag på tur langs Åkær Å og Tanggård Bæk i Lejrskov.

De nære Ting - Efterår, Vinter, forår og sommer:

En vandretur ude i den danske natur gennem alle fire årstider, hvor der fokuseres på en række små ting, der tilsammen tegner den enkelte årstid - i alt fire forskellige foredrag .

En række årstidsbestemte foredrag ledsaget af billeder fra vores natur på bestemte tidspunkter.:

Fokus på 4-5 dage i en enkelt måned krydret med folklorisme omkring kalenderdage for årstiden.

Foredragene: Primo maj - Medio juli - Ultimo oktober

Naturkunst - billedserier med optagelser fra naturen, med motiver som ved lidt manipulering i menneskesindet kan blive til noget, som slet ikke har noget med naturen at gøre, men som har relation til vores egen menneskeverden.

Filmforedrag om havens fugle.

Filmforedrag om havens fugle i vinterhalvåret.

Ud over de to filmforedrag om fugle har "Skovtrolden" en række andre foredrag om vore fjerede venner ledsaget af billeder .

Helgoland - Et fuglefjeld. Billedforedrag om et fuglefjeld i yngletiden.

Interesserede kan bestille foredrag efter ønske ved telefonisk at henvendelse til F.N., hvor der kan laves aftale om, hvilke der eventuelt kan have interesse.

 


Sten på sten