Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter


Skovtrolden ønsker god jul og godt nytår til alle vore medlemmer og deltagere i vores arrangementer.

Så er Skovtroldens foredragsrække 2017 på plads og afvikles på vanlig vis i Naturskolens lokaler i Marielund i Kolding.
Foredragene finder sted otte mandage i streg - begyndende d. 9. jan. 2017 kl. 19.00.

Se alle foredrag under Kalender.

Skovtroldens næste arrangement:

Fra bierne får man som alle ved dejlig honning.
Men er det nu deres vigtigste funktion at levere denne søde spise.
Det kan man komme og høre mere om på vores næste foredragsaften i Skovtroldens foredragsrække 2017
Mandag d. 27. feb. 19.00.
Biavler Jens Erik Mulvad

Biernes betydning som bestøvere i vores moderne verden!
Hvad kan vi gøre for bierne, og hvad får vi ud af det?
Det at værre biavler i dag!
Hvad er honning?
Alm. Eller Økologisk?
Hvad kan honning bruges til?
Efter kaffen!
Vilde bier har vi nogen af dem?

Kom og vær med til at skabe en god aften sammen i hyggeligt selskab.

Samlet oversigt over alle årets planlagte arrangementer under oversigt


Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Ekstrature i"Skovtrolden".

"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder. Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel.

Ekstratur i Skovtrolden.
D. 26. apr. kl. 18.30 Fugletur i Kolding
Vi går en tur i villakvarteret omkring Alpedale og lytter til fuglene.
Bagefter er der kaffe og friskbagte boller i Henriks have (medbring selv kaffe)
Mødested: Bispevænget 68 Kolding
Turleder: Henrik Høegh

"Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen