Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter


Vort næste arrangement i Skovtrolden

Skovtrolden
ønsker alle medlemmer og alle dem derudover, vi har haft kontakt med i det forløbne år en glædelig jul og et godt nytår og ser frem til mange gode fælles naturoplevelser i det kommende år.

Vort næste arrangement i Skovtrolden:
Første aften i Skovtroldens foredragsrække 2018.
Kolding Naturskole i Marielund i Kolding mandag d. 8. januar kl. 19.00.
Skamlingsbankens geologi.
Frede Nielsen
Hvorfor ligger der et bakkedrag på op til 113 m’s højde med en længde på op mod 3 km gående fra syd til nord langs Lillebæltskysten?
Bakkedraget er præget af store erosionskløfter samt istryksforstyrrelser og hele området er i særklasse naturskønt både på selve bakkedraget, men også både øst og vest for tegner sig et dejligt landskab, som kan overskues fra Højskamling, hvorfra der er en formidabel udsigt.
Set i lyset af Kolding Kommunes planer for området må det være relevant at sætte fokus på ”Skamlingsbankens Geologi”.

Skovtrolden har en Facebook Profil under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Ekstrature i"Skovtrolden".

"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder. Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel.

"Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen