Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter


Skovtrolden ønsker god jul og godt nytår til alle vore medlemmer og deltagere i vores arrangementer.

Så er Skovtroldens foredragsrække 2017 på plads og afvikles på vanlig vis i Naturskolens lokaler i Marielund i Kolding.
Foredragene finder sted otte mandage i streg - begyndende d. 9. jan. 2017 kl. 19.00.

Se alle foredrag under Kalender.

Skovtroldens næste offentlige arrangement:

Mandag d. 23. jan. 19.00.
Jørn Chemnitz
Naturfagskonsulent
Om vores lokale natur med fokus på udvalgte dyrearter og værdifulde naturområder i Kolding Kommune.
Anden del af foredraget vil omhandle vores nye Grøn Generationsstrategi, hvor Børne- og Uddannelsesforvaltningen med udgangspunkt i FN´s Verdensmål vil arbejde på at få den kommende generation til at få øget fokus på bæredygtighed.
Kom og vær med til at skabe en god aften sammen i hyggeligt selskab.

Samlet oversigt over alle årets planlagte arrangementer under oversigt

Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Bemærk venligst:
Ved udprintning af en større tekstmængde fra Hjemmesiden anbefales det, at man trækker sin mus hen over teksten fra start til slut og kopierer den.
Derefter åbner man et tomt tekstdokument i f.eks Word og sætter det kopierede ind i dette.
Del derefter dokumentet op i to spalter.
Så får man et pænere og mere korrekt dokument.

Ekstrature i"Skovtrolden".

"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder. Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel.


Vort næste offentlige arrangement.
"Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen