Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter


Vort næste arrangement i Skovtrolden

D. 27. aug. kl. 14.00.
Lyngtur på Randbøl Hede. Husk at medbringe mad til grillen.

Fra mødestedet, Egtved kirke, køres til P. pladsen ved Kristinelyst hvorfra vi går en tur ud over heden.
Ved foden af eller på toppen af staldbakkerne drikkes kaffe, plukkes lyng og tyttebær. Tilbage ved Kristinelyst tilberedes de medbragte madvarer over grill. Der er sikkert også nogle fugle at kikke på, så husk kikkert.! Turleder Bodil Kristensen. tlf. 24 23 49 22

Facebookgruppe

Skovtrolden har en Facebook Profil under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Ekstrature i"Skovtrolden".

"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder. Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel.

"Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen