Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter


Så er vi klar til årets fuglekurser i Skovtrolden.
Vi gennemfører i året 2017 to forskellige fuglekurser. Et fuglekendskabskursus for øvede fuglekikkere samt et fuglestemmekursus for uøvede fuglekikkere.
Begge kurser gennemføres fra og på Kolding Naturskole i Marielund i Kolding.
Udover ovennævnte tilføjes en række lørdagsture ude i det fri på forskellige fuglelokaliteter.
Mere information om alt dette under Kalender.

Vore to næste arrangementer i Skovtrolden

Lørdagstur
Lørdag d. 1/4 Engelsholm.

På søen ved og i skoven omkring Engelsholm slot vil der nu være en del ænder og småfugle at kikke på og lytte til. Vi går en tur på små 3 km hvorefter vi tilbage ved bilerne nyder den medbragte forplejning, mens natuglen ser på (hvis vi er heldige)
Mødested p. pladsen Engelsholmvej 8 kl 10.00.
Turleder Bodil Kristensen 24234922.

Fuglestemmekursus for uøvede fuglekikkere
Tirsdag d. 4-4 kl. 19.00.

Efter en kort tur i skoven, hvor der nu er begyndende liv og sang, snakker vi lidt om det, og vil derefter som opfølgning på første aftens snak om rovfugle se nogle billeder af disse.

Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Ekstrature i"Skovtrolden".

"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder. Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel.

Ekstratur i Skovtrolden.
D. 26. apr. kl. 18.30 Fugletur i Kolding
Vi går en tur i villakvarteret omkring Alpedale og lytter til fuglene.
Bagefter er der kaffe og friskbagte boller i Henriks have (medbring selv kaffe)
Mødested: Bispevænget 68 Kolding
Turleder: Henrik Høegh

"Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen