Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter

Samlet oversigt over alle årets planlagte arrangementer under oversigt

Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Bemærk: Skovtroldens julearrangement, der er annonceret til at foregå d. 20. nov. kl. 13.30 ved den tidligere Drenderuphus Naturskole i Ødis afvikles i stedet fra Naturskolen i Marielund i Kolding samme dato og tidspunkt.

Bemærk venligst:
Ved udprintning af en større tekstmængde fra Hjemmesiden anbefales det, at man trækker sin mus hen over teksten fra start til slut og kopierer den.
Derefter åbner man et tomt tekstdokument i f.eks Word og sætter det kopierede ind i dette.
Del derefter dokumentet op i to spalter.
Så får man et pænere og mere korrekt dokument.

Vort næste offentlige arrangement:
Søndag d. 30. oktober kl. 13.30.
Gammel statsskov, strand og ægte dansk idyl ved Hejlsminde.
Ved Hejlsminde byggede det daværende FDF en hytte til deres fritidsaktiviteter i slutningen af 1800tallet. Bygnin-gerne har gennem tiden undergået meget store forandrin-ger og i dag ligger der et moderne spejdercenter helt ned til vandet ved Lillebælt.
P.T udlejes stedet jævnligt gennem året til private med henblik på at afholde en eller anden festlighed.
Lokaliteten er både arkæologisk og historisk meget spændende. Vi vil besøge stedet uden at bruge bygningerne, men blot på en vandretur ved både strand og i skoven fortælle en del af den spændende historie.
Turleder: Frede Nielsen tlf.: 24639672.
Mødested: P-pladsen ved Hejls Brugs.

Ekstrature i"Skovtrolden".

"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder. Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel.

Ekstraarrangement:
Skovtrolden laver et hyggearrangement på Kolding Naturskole i Marielund i Kolding onsdag d. 16. november kl. 19.00 med titlen "Året der gik" i form af billeder og indlæg fra folk fra bestyrelsen. Der bliver tale om en gennemgang af forskellige ting, der året igennem har været nøglepunkter omkring det at færdes derude i det grønne.
Duk op og vær med til at skabe en hyggelig aften.
Husk at medbringe aftenkaffen

"Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen