Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter

Samlet oversigt over alle årets planlagte arrangementer under oversigt

Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Bemærk venligst:
Ved udprintning af en større tekstmængde fra Hjemmesiden anbefales det, at man trækker sin mus hen over teksten fra start til slut og kopierer den.
Derefter åbner man et tomt tekstdokument i f.eks Word og sætter det kopierede ind i dette.
Del derefter dokumentet op i to spalter.
Så får man et pænere og mere korrekt dokument.

Vort næste offentlige arrangement:

Søndag d. 14. august kl. 13.30.
Blomstrende lyng, hedelandskab og sommer i Danmark.
Randbøl Hede er målet denne sommerdag, hvor vi vil gå en tur, mens vi hører om bl.a. lyngens betydning for de tidligere hedebønder, der fristede en kummerlig tilværelse under små kår.
Der vil blive fortalt om landskabstypen samt lidt af hvert ligesom vi vil se på hedens vilde planter i almindelighed. Undervejs plukker vi lyng til at tage med hjem.
Vi slutter med at lave grillmad ved Kirstinelyst.
Skovtrolden sørger for kul til grillen, men man skal selv medbringe pølser el. lign.
Turleder: Frede Nielsen tlf.: 24639672.
Mødested: P-pladsen ved V. Nebel Kirke.

Ekstrature i"Skovtrolden".


"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder.

Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel. "Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen