Medlemsskab af Skovtrolden giver gratis adgang til alle aktiviteter

Samlet oversigt over alle årets planlagte arrangementer under oversigt

Åbne offentlige ture for alle også ikke medlemmer under aarsprogram

Seneste aktuelle fugletællinger ved Ødis Sø under aktuelt

Facebookgruppe

Skovtrolden har oprettet en Facebook Gruppe under navnet:
Skovtrolden Naturgruppe.

Optagelse i gruppen kræver medlemsskab af Skovtrolden.
Administrator af gruppen en Torben Lindegaard.

Bemærk: Skovtroldens julearrangement, der er annonceret til at foregå d. 20. nov. kl. 13.30 ved den tidligere Drenderuphus Naturskole i Ødis afvikles i stedet fra Naturskolen i Marielund i Kolding samme dato og tidspunkt.

Bemærk venligst:
Ved udprintning af en større tekstmængde fra Hjemmesiden anbefales det, at man trækker sin mus hen over teksten fra start til slut og kopierer den.
Derefter åbner man et tomt tekstdokument i f.eks Word og sætter det kopierede ind i dette.
Del derefter dokumentet op i to spalter.
Så får man et pænere og mere korrekt dokument.

Vort næste offentlige arrangement:

Torsdag d. 1. september kl. 18.00.
Fuglene er i centrum på denne tur, der går til Hønning Plantage ved Arrild, hvor vi går en tur igennem plantagen og under denne ser på og hører om stedets fugleliv. Der tale om et område med indlagte, åbne arealer med afgræsning som en del af naturplejen. Der kan ses bynkefugl, rødrygget tornskade på stedet og i skoven bor den store hornugle, som også har ynglet dernede. Hvis vi er heldige får vi måske også en vendehals i kikkerten.
Turleder: Aleks Lund mobiltlf.: 23900714.
Mødested: P-pladsen ved Vamdrup Kirke.

Ekstrature i"Skovtrolden".


"Skovtrolden" arrangerer gennem året nogle ekstrature. Disse ture er i overvejende grad fugleture. Man kan deltage ved bare at møde op på de annoncerede mødesteder.

Hold øje med vores hjemmeside, da disse arrangementer tit arrangeres med kort varsel. "Skovtrolden" har en længere række foredrag med forskellige emner - se under:

Foredrag

Ud over foranstående har vi en lang række billedforedrag om forskellige fugle. Disse foredrag er ikke opresumeret i listen over foredrag, men kan bestilles ved henvendelse til Frede Nielsen