Skovtrolden naturgruppe havde stiftende generalforsamling d. 25 november 1992.

Foreningens formål er at oplyse om Danmars natur og miljø. Foreningen opfylder sit formål gennem afholdelse af foredrag, kurser og ture.

Kontingentet holdes på lavest mulige niveau (se under medlemskab), når kontingentet er betalt, er deltagelse i alle arrangementer gratis (se under kalender).

De ture der er mærket  med *  i kalenderen, er offentlige hvor medlemskab ikke behøves.

Facebook: Skovtrolden naturgruppe er kun for medlemmer.

Skovtrolden naturgruppe er en upolitisk forening.